Misiunea propusă nu va fi sustenabilă fără însușirea unor VALORI fundamentale, pe care managementul și membrii Accademia Templare - Templar Academy trebuie să le onoreze și să le promoveze în toate acțiunile lor:

 

• recunoașterea valorii – fiind cea mai importantă resursă a Accademia Templare - Templar Academy, membrii acesteia trebuie să beneficieze de recunoașterea meritelor la modul individual și de identificarea formei potrivite de dezvoltare profesională, personală cât și pecuniară.

• pragmatism – noțiunile, ideile, teoriile trebuie considerate din punctul de vedere al  eficacității lor practice, ca reguli, planuri, instrumente de acțiune, identificând adevărul cu utilul.

• rigoare – activitatea de predare este indisolubil legată de activitatea de cercetare, iar aceasta din urmă presupune îmbinarea unei capacități creative cu o anume rigoare științifică.

• responsabilitate – fiecare individ, membru al Accademia Templare - Templar Academy are obligația de a efectua acțiuni, de a răspunde, de a da socoteală, de a accepta și suporta consecințe.

• măsură – o acțiune colectivă măsurabilă și cuantificată favorizează monitorizarea progresului și a evoluției instituționale a Accademia Templare - Templar Academy.

• diversitate – suntem părți componente ale unor culturi care, deși au grade de specificitate, au interferat și s-au influențat reciproc. Punerea acestora împreună, într-o formă de multiculturalitate constructivă poate și trebuie să inducă un efect sinergic și să devină motorul de progres al Accademia Templare -Templar Academy.

• solidaritate – aparținem unei comunități la care am aderat, care ne-a adoptat și este responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a-i apăra interesele și imaginea. Trebuie redefinit spiritul de echipă, interesul colectiv, păstrându-l în echilibru cu cel personal.

• libertate de gândire și exprimare – este nu doar un drept, dar și o dovadă de maturitate spirituală, de dezvoltare personală și profesională, fiind o valoare legată indisolubil de toleranță și de respectul reciproc. Acest drept poate exista în condițiile exprimării oneste și a încrederii reciproce.

• deschidere – o instituție de excelență reunește expertiza și competențele unor experți recunoscuți sau în formare și are ca principală preocupare dezvoltarea de sinergii între diferitele discipline de studiu și resursele educative, de cercetare sau de aplicabilitate practică, precum și crearea de activități interdisciplinare și transdisciplinare comune, dar și deschiderea către legături structurale cu instituții publice și culturale, centre de cercetare, mediul economic și societatea civilă.

 

 

Valori

© 2024 Accademia Templare - Templar Accademy. Toate drepturile rezervate. 

Harta Site-ului

Contact

Accademia Templare - Templar Academy

Secțiunea Maria Magdalena București

Telefon: +40 722.627.814

Secțiunea Transilvania Sibiu, Mediaș

Telefon: +40 785.229.481

Associazione Culturale
Viale Etiopia, 12 - 00199, Roma
Tel. 06/86329939; Cell. 346/850 22 30
Web:  www.accademiatemplare.it 

Web:  www.accademiatemplare.ro